אשה מחבקת תינוקבמסגרת הייעוץ בהנקה נעזור לאימהות החדשות ללמוד ולהבין את מיומנות ההנקה ואת פעולת היניקה של הרך הנולד.

  • נפתור בעיות המתעוררות בעת ההנקה כגון פצעים, גודש, צלקות, פטריות, אי עליה במשקל של התינוק וכל בעיה אחרת שהאישה המניקה מעלה.
  • נלווה את האם והתינוק במעבר למזון מוצק ועד לגמילה.
  • יועצת ההנקה מגיעה לייעוץ אישי בבית היולדת לאחר הלידה.
  • נקיים ייעוצי הנקה בקבוצות, במתכונת של בית פתוח וכחלק מחבילת ההכנה ללידה נעביר ייעוץ לקבוצות נוספות.