Moxa cones and acupuncture needlesשיטת טיפול עתיקה בת אלפי שנים. בטיפולי דיקור אנחנו מנסים להחזיר למוטב את התנועה האנרגטית הנכונה, ונותנים לגוף את הכלים לרפא את עצמו ולשמור על בריאות.
האבחון נעשה באמצעות אבחנת דופק, תשאול, התבוננות וכד׳.

הדיקור עצמו מתבצע ע״י שימוש במחטים חד פעמיות וסטריליות, והוא אינו כואב אך מורגש.

דיקור מתאים כטיפול בזמן מחלה, כטיפול תומך במצבים טבעיים (כמו הריון ולידה) או לא טבעיים (כמו במהלך טיפולי פריון), וכטיפול תומך מניעתי.
משך הטיפול הוא 45 דקות (מתוכן 21 דקות עם המחטים).

הטיפול מותאם אישית על סמך האבחון והבעיה האישית של כל מטופלת.